Vinç Tamburu

vinç tamburu, ikiz hortum makarası, ikiz tambur, hidrolik tambur, hidrolik hortum tamburu
hidrolik hortum makarası, hidrolik makara, hidrolik hortum tamburu, hidrolik tambur, yaylı hortum makarası, yaylı hortum tamburu, makara, tambur

“Hidrolik hortum tamburları”, “Vinç Tamburları”, “İkiz Hidrolik Hortum Tamburu” veya “Hidrolik Hortum Makarası” olarak bilinen hortum makaraları; tek yollu hidrolik hortum makarası, iki yollu hidrolik hortum makarası ve dört yollu hidrolik hortum makarası başta olmak üzere akışkan yolu sayısına göre adlandırılmaktadırlar. Örneğin 2 yollu vinç tamburları için tambura ikiz hortumlar sarılmaktadır. Böylece hortumlardan biri besleme için diğeri ise biri tahliye için kullanılmaktadır.

Hidrolik tamburlar içerisinde hortum adedi kadar mafsal bulunmaktadır. Örneğin “ikiz hidrolik tambur” için iki adet hortum bulunduğundan her bir hortum için bir adet olacak şekilde iki adet mafsal bulunmaktadır. Bu mafsalların besleme girişleri flanşın kenarında bulunmaktadır. Her bir mafsaldan birbirine karışmadan akışkanların iletimi gerçekleştirilir.

Vinç tamburları veya diğer adıyla hidrolik hortum tamburları, genellikle vinçler üzerindeki bomlarda kullanılmakla beraber vinç ayaklarında da kullanılmaktadır. Bomlar üzerinde bulunan hidrolik tamburlar, pistonlar ileri geri hareket ederken gerekli akışkanın iletimini veya tahliyesini gerçekleştirir. Ayaklarda bulunan hidrolik hortum makaraları ise vinçlerin kurulumu esnasında ayakların açılırken ya da kapanırken piston üzerine hidrolik yağ geçişine yardımcı olmaktadır.

Hortumlar ayaklarla beraber uzar/kısalır. Tamburlar otomatik olarak hortumların sarımını gerçekleştirir. Hidrolik hortum tamburu içerisinde bulunan zemberek yaylar, hortumların otomatik olarak geri toplama işlemini gerçekleştirir. Bu nedenledir ki bu tamburlar piyasada “otomatik geri sarmalı hortum makaraları” veya “geri sarmalı hortum makaraları” olarak da anılmaktadır.

Hidrolik hortum tamburu, geri toplama özelliği yönünden manuel hidrolik hortum makarası, yaylı hidrolik hortum makarası, hidromotorlu hidrolik hortum makarası ve elektrik motorlu hidrolik hortum makarası olmak üzere 4 ayrı gruba ayrılmaktadır.

Manuel hidrolik hortum makarası için geri toplama özelliği manueldir. Hortumun toplanması operatör tarafından gerçekleştirilmektedir. Otomasyona dayalı sistemler için uygun değildir.

Yaylı hidrolik hortum makarası için geri toplama özelliği otomatiktir. Hortumun toplanması zemberek yay tarafından gerçekleştirilmektedir. Otomasyon sistemlerine uygundur. Dezavantajı tüm metrajlar için imalatı mümkün olmayıp zemberek yayların üst limitine kadar imal edilmektedir.

Elektrik motorlu yahut hidromotorlu “vinç tamburu” için geri toplama özelliği otomatiktir. Geri toplama işlemi motor yardımıyla yapılmaktadır. Tüm metrajlar için müsaittir. Genellikle üst limit hortum metrajına göre belirlenmektedir.